Stavby Sochy Malby Kresby 70
Dipl. Stav.
VASKO JÓZSEF 
Neprof. Výtvarník


p-mail:

Jahodná 1/558
Streda nad Bodrogom
076 31

web:

http://www.vasko-xaver.name

e-mail:

vasko"Umelci sú majstri, ktorí sú schopní nájsť pekné v tom čo sa pre ostatných zdá všedné.
Aj Jozef Vasko patrí medzi týchto umelcov.
Prostredníctvom sôch vyjadruje svoje myšlienky a tým spôsobuje radosť všetkým, ktorí sa pristavia pri jeho dielach a zamyslia sa nad nimi."  
Dušan Král

 

ŽIVOTOPIS

Narodil som sa 8.3.1932, z desiatich detí ako siedmy. Pochádzam z remeselníckej rodiny. V Strede nad Bodrogom, kde som sa  narodil a žijem dodnes, som  ukončil základnú osemročnú školu. Štyri triedy Mešťanskej školy som absolvoval v Kráľovskom Chlmci. Vyššiu staviteľskú školu s maturitou som absolvoval v Prešove v roku 1953. 1958-1960 som absolvoval diaľkové školenie výtvarnej výchovy v Bratislave. V r. 1963 som získal titul staviteľa pri Vysokej škole technickej v Bratislave. V tomto období až do 1968 som pôsobil na okresnom národnom výbore odbore výstavby a územného plánovania ako referent pre zveľaďovanie miest a obcí. Zároveň som vyučoval na večernej priemyselnej škole stavebnej ako externista na architektonické cvičenie a odborné kreslenie. V tomto období až do súčasnej doby sústavne pracujem ako neprofesionálny výtvarník. sochár a staviteľ. Navrhujem drobné architektonické diela a kamenné plastiky. Podľa mojich návrhov sa realizovalo niekoľko sto rodinných domov, osem kultúrnych domov a jeden amfiteáter. V r. 1994 na celoštátnej výstave neprofesionálnych výtvarníkov som získal zvláštnu cenu za tri kamenné plastiky.
Moju túžbu, dostať sa na svetové sympózium splnil môj syn s vnukom realizáciou tejto internetovej galérie, v ktorej predstavujem výber z mojej celoživotnej tvorby.

Moje srdce prestalo tĺcť 23.1.2017 o 17:45 a moje fyzické telo začalo odumierať :-(

Moja duša, ale bude s každým, kto si na mňa, alebo moje dielo spomenie :-)


ÚČASŤ NA VÝSTAVÁCH, KIÁLÍTÁSOK, EXPOSITIONS

  • 1965 – Streda nad Bodrogom - Samostatná výstava grafiky, akvarelu a pastelov (800 kusov)
  • 1970 – Kráľovský Chlmec - výtvarné diela
  • 1974 – Komárno - sochy a samorasty
  • 1986 – Praha - urbanita a drobné architektonické krajinné doplnky
  • 1988 – Jalta - samorasty a uhľokresby
  • 1990 – Johoslávia (Rovinj) - samorasty
  • 1994 – Trenčín - celoštátna výstava výtvarníkov (Udelená zvláštna cena)
  • 1990 – 1999 – rôzne slovenské mestá
  • 2007 Výstava „úcta dámam" pri príležitosti 75. narodenín, kultúrne stredisko, Streda nad Bodrogom,