Stavby Sochy Malby Kresby 70

70. Narodeniny. 

Drahý otec, naďapa!

        Sme hrdý na Vašu nevyčerpateľnú fantáziu, tvorivosť a činorodosť. Obdivujeme Vašu nezlomnú vôľu zrealizovať svoje sny. Sme vďační osudu, že Vám dal príležitosť stretnúť človeka, s darom rozdávať svoju nekonečnú lásku iným bez toho, aby sa cítili byť ohrození a vybrali ste ho za našu Mamu. Ďakujem Vám, že ste spoludokázali stvoriť, zabezpečiť a vychovať nás. Skláňame sa pred našou mamou za všetko čo nám dala, za jej nekonečnú energiu. 
        
 Sme radi, že sme to stihli Vám povedať. Dúfame, že Vašim vnukom a vnučke nebude dlho trvať, pokiaľ objavia sami seba a zmysel života, tak aby neublížili sebe ani svojim najmilším, a budú sa môcť sústrediť s plnou energiou na objavovanie sveta a realizovanie svojich, možno aj našich, ale možno aj Vašich snov.Dúfam, že ešte stihneme spolu veľa veľa objaviť a naplniť veľa veľa spoločných snov, a zažijeme spolu veľa, veľa šťastných chvíľ v čo najlepšom zdraví. Milý Otec k Vašim 70. narodeninám Vám venujeme túto virtuálnu, internetovú galériu. Nech umožní sprostredkovať produkty Vašej nekonečnej fantázie, ako aj Vaše sny, vonkajšiemu nekonečnému svetu, a naopak.

  Vaša milujúca rodina Vašková a Bodnárová 

 

70

Úvahy ráno po oslave sedemdesiatych narodenín môjho otca 

Streda nad Bodrogom 10.marec 2002 5.40 

Keď som pripravoval otcove stránky na internete, mal som nutkanie spraviť si aj svoju homepage. Homepage je autorova domáca stránka, kde zverejní internetovej komunite o sebe, čo uzná za vhodné o sebe a svojej práci, ak má čo. Ak musím byť na cintoríne, obzerám si náhrobné kamene. Niekde je len meno a dátum narodenia a smrti, niekde je aj zopár viet, básnička, niečo čo pre pozostalých aj všetkých ostatných. Pokus o nesmrteľnosť. Nedávno som pochopil, že náhrobný kameň je vlastne tiež Homepage. Internet dáva možnosť vytvoriť si pamätník svojej nesmrteľnosti už za života. Pred desiatimi rokmi, po smrti môjho deda som pochopil čo je to nesmrteľnosť. Môj dedo sa pre mňa stáva nesmrteľným stále keď si na neho spomeniem. Aj každý cintorín mi ho pripomína. Nesmrtelným robí človeka to čo za ním zostáva, keď tu nie je. Včera večer na začiatku osláv mnohým nám bolo od dojatia do plaču. Syn skonštatoval, že je to skoro ako na pohrebe. Áno bol to aj pohreb. Pochovali sme Otcových sedemdesiat rokov. Otec tvrdil,  že je  šťastný ako v raji. Ja si myslím, že stal sa zázrak. Otec prežil svoj pohreb a stal sa nesmrteľným už za života.

jozovasko